Disclaimer voor RoyalVakanties.be

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Royal Traffics (RAWe B.V., Kamer van Koophandel: 61389951) verleent u toegang tot RoyalVakanties.be en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

RoyalVakanties.be is een samenwerking tussen Royal Traffics (RT) en Reisbureau Poot die u zo goed mogelijk ondersteunt bij het boeken van uw reis. Reisbureau Poot is tussenpersoon voor vele Duitse touroperators als TUI, DERTOUR en Alltours.

Verantwoordelijke reisuitvoerder

De touroperators zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van de juiste informatie en voor de uitvoering en kwaliteit van de aangeboden reizen. De wettelijk bindende, in het Duits gestelde, touroperator-omschrijvingen worden door hen aangeleverd en zij hebben het recht deze te wijzigen.

Geldigheidsduur aanbiedingen

Alle aanbiedingen van touroperators zijn slechts beperkte tijd geldig. Actuele vliegtarieven kunnen zorgen voor een aanpassing van de prijs en geselecteerde aanbiedingen kunnen uitverkocht raken.

Omschrijvingen, foto’s, samenvattingen en verwijzingen

Alle materiaal op RoyalVakanties.be, waaronder foto’s, tekeningen, omschrijvingen en samenvattingen van de accommodaties, geeft een algemene indruk van de reisbestemming en/of de accommodatie maar is, hoewel zorgvuldig samengesteld, juridisch niet-bindend. RT is niet aansprakelijk voor eventueel afwijkende (actuele) situaties ter plaatse. Uw terugkoppeling via service (🐒) royalvakanties.be wordt zeer op prijs gesteld en gebruikt om de inhoud van de site te optimaliseren.

Voor op RoyalVakanties.be opgenomen verwijzingen (hyperlinks) naar websites of diensten van derden is RT nimmer aansprakelijk.

Auteursrechten

Het intellectuele eigendom van alle materialen en de hieraan verbonden rechten liggen bij RT en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RT, tenzij dit bij specifieke materialen anders wordt aangegeven.

Privacyrichtlijnen voor RoyalVakanties.be

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Royal Traffics (RAWe, Kamer van Koophandel: 61389951), hierna te noemen RT, respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt zorg voor het vertrouwelijk behandelen van persoonlijke informatie.

SSL Beveiliging (HTTPS)

Een beveiligde verbinding herkent u aan een webadres beginnend met https:// en aan een slotje onderin het venster of naast de adresbalk. RoyalVakanties.be is beveiligd met Secure Socket Layer (SSL) zodat de verbinding niet 'afgeluisterd' kan worden. Een website beveiligd met een SSL certificaat heeft twee eigenschappen:

 • Met deze beveiliging is de identiteit van de website gegarandeerd. Het is bedoeld om een "beveiligde verbinding" tot stand te brengen.
 • De informatiestroom tussen uw computer en de website is versleuteld en daarom niet te lezen of te bewerken door anderen.

Privacyverklaring

Via de website RoyalVakanties.be, onderdeel van Royal Traffics (hierna: “RT”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. RT acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

RT is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 9 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het boeken van een reis, autohuur, verzekering of parkeerplaats laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website reizen, vervoer en parkeerplaatsen boeken. Bij het boeken zullen wij u vragen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de boeking en reservering af te laten handelen. Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt contactgegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.

Wij verwerken de volgende gegevens van u (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze, mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult bij een boeking en het invullen van een contactformulier):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het boeken van een reis, verzekering, huurauto, parkeerplaats en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het doorgeven van de gegevens aan onze partners ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • het verbeteren van onze dienstverlening

Gegevens van derden

Wij vragen ook gegevens van derden, zoals van medereizigers. Deze gegevens verwerken wij enkel ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. U bent zelf verantwoordelijk dat deze gegevens rechtmatig aan ons verstrekt worden en gebruikt kunnen worden voor de omschreven doelen.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Daarnaast bewaren wij persoonsgegevens zo lang als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u afgenomen diensten/producten. Zo worden alle noodzakelijke gegevens doorgegeven aan de partijen die het door u gereserveerde uitvoeren, zoals touroperators, vliegtuigmaatschappijen, accommodaties etc. Gegevens kunnen ook verstrekt worden aan technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat zij uw gegevens volgens onze regels behandelen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via data (🐒) royal.nl.

Als u verdere vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar data (🐒) royal.nl.

Cookies

Royal gebruikt slechts één cookie (RS; noodzakelijk voor het functioneren van deze website, verloopt na uw sessie). Wij verzamelen alleen anonieme statistieken en delen geen bezoekersgegevens met derden.