14. Autorijden

Voor degenen die met hun eigen auto op vakantie gaan en voor hen die kiezen voor een huurauto is het belangrijk voor vertrek te weten welke regels in het land van bestemming (en onderweg) gelden en te zorgen dat de verplichte artikelen in de auto aanwezig zijn.

Documenten

Zorg dat uw voertuig goed verzekerd is, ook als u een auto huurt. Neemt u uw verzekeringsbewijs inclusief groene kaart en Europees Schadeformulier, autopapieren en rijbewijs onderweg steeds mee. U kunt ook kiezen een kopie van deze papieren bij u te hebben en de originelen in de kluis van uw accommodatie te bewaren. Voor veel landen buiten Europa is het van belang om naast uw eigen rijbewijs ook een internationaal rijbewijs mee te nemen. Controleert u dit en zorgt u hier bijtijds voor. Neem ook uw reservesleutel mee op reis.

Eigen auto

Als u met uw eigen auto op reis gaat moet u ruim van tevoren controleren of deze daarvoor in goede conditie is. Bij sommige autogarages kunt u een zomercheck laten uitvoeren. Let u in ieder geval op het peil van de olie en de koelvloeistof, op de staat van de banden en de verlichting. Gaat u na of de brandstof die u in het land van bestemming en onderweg kunt tanken geschikt is voor uw auto. In Duitsland bijvoorbeeld is op de meeste plaatsen Euro95 benzine vervangen door E10. Dit is met name voor sommige wat oudere auto’s slecht. Raadpleeg daarvoor uw garage of doet u deze brandstofcheck. Ga ook na wat in uw vakantieland de benaming is van de brandstof die u nodig hebt. Voor auto’s die op LPG rijden is het van belang om verschillende opzetstukken voor het tanken mee te nemen; vrijwel ieder land heeft een eigen systeem.

Huurauto

Als u met het vliegtuig naar uw bestemming gaat kunt u overwegen om ter plekke gebruik te maken van een huurauto. In sommige pakketreizen is deze inbegrepen en als dat niet het geval is heeft u de keuze tussen vooraf huren of pas nadat u gearriveerd bent. Op de meeste vliegvelden is een autoverhuurservice aanwezig. U kunt een auto reserveren bij een lokale aanbieder, een mondiale organisatie, via Belgische sites die werken met lokale verhuurders of via een reisbureau. Ze hebben alle hun voor- en nadelen. Als u bijvoorbeeld vooraf boekt bij een grote, mondiale autoverhuurorganisatie bent u zo goed als zeker dat het model van uw keuze bij aankomst voor u klaarstaat. Bovendien kunt u vooraf via internet goed de prijzen vergelijken van de verschillende modellen en aanbieders en kunt u in alle rust de voorwaarden doornemen en een keuze maken. De grote organisaties werken vaak met een relatief nieuw wagenpark en bij hen weet u wat u kunt verwachten. Bij huren in het buitenland kunt u geconfronteerd worden met een hoog eigen risico of andere verhoogde tarieven, bijvoorbeeld in geval van slecht weer. Anderzijds is een voordeel van het ter plekke huren dat u soms, in rustige periodes, een betere deal kunt uitonderhandelen.

Als u aanbiedingen met elkaar wilt vergelijken, let u dan op de prijzen van mogelijke toeslagen zoals verzekeringen. Controleer bijvoorbeeld of aansprakelijkheid, schade aan de betrokken voertuigen als u zelf schuld heeft (all-risk) en banden, ruiten en inzittenden zijn meeverzekerd. Stel ook vast of er sprake is van een eigen risico en zo ja, hoe hoog dat is. Ga na of het aantal kilometers vrij is of dat deze (gedeeltelijk) extra moeten worden betaald. Controleer wie de auto mogen besturen en wat de eisen zijn met betrekking tot de tank; moet hij vol worden ingeleverd of niet? In enkele gevallen wordt verlangd dat u de auto gewassen en schoon van binnen inlevert. Het kan voor u van belang zijn om te weten of u de auto op een andere plaats kunt inleveren dan waar u hem heeft opgehaald. Maak goede afspraken over het tijdstip waarop de auto uiterlijk terug moet zijn. Leest u de kleine lettertjes altijd nauwkeurig door en ga na of de auto bij ontvangst schades heeft. Als dat het geval is zorgt u er dan voor dat deze door de verhuurder worden genoteerd en dat ze later niet u worden aangerekend. In veel gevallen kunt u een gratis wegenkaart krijgen als u daar om vraagt.

Wat moet verplicht in de auto aanwezig zijn?

Zeker als u van plan bent met uw eigen auto te reizen is het essentieel dat u weet welke zaken verplicht zijn in de landen waar u doorheen rijdt. Op dat punt kennen zelfs de Europese landen onderling grote verschillen. De meeste mensen weten wel dat zij een gevarendriehoek en reservelampjes bij zich moeten hebben, maar dit zijn maar twee van de vele artikelen waarvan verlangd kan worden dat ze in de auto aanwezig zijn. Andere voorbeelden zijn een veiligheidsvest, verbanddoos en een brandblusser. In Frankrijk is het sinds 1 juli 2012 verplicht om een alcoholblaastest bij u te hebben. In de volgende vakantiecheck verplichte artikelen.pdf) kunt u zien welke eisen de diverse landen van Europa stellen.

  • Als u met uw eigen auto in Groot Brittannië rijdt, moeten de koplampen op een bepaalde manier worden afgeplakt om verblinding te voorkomen.
  • In steeds meer landen is het gebruik van winterbanden gedurende een bepaalde periode verplicht gesteld. De regels met betrekking tot sneeuwkettingen verschillen per land. Stelt u zich tijdig op de hoogte en zorg dat u goed beslagen ten ijs komt.
  • Wanneer uw hond met u meegaat moet voor hem in Spanje en Duitsland een speciale gordel op de achterbank van uw auto aanwezig zijn, en gaat u met meer dan één trouwe viervoeter naar Italië, dan moeten zij daar achter een hondenrek plaatsnemen.

Auto inpakken

In verband met diefstal is het verstandig om uw auto pas in te pakken op de dag van vertrek. Maakt u de auto ook meteen weer leeg als u bent aangekomen. Plaats de zware bagage zo veel mogelijk naar voren, onder in de kofferbak en zorg dat zaken als gevarendriehoek en paraplu bereikbaar blijven. Als in een stationwagon de bagage boven de stoelleuning uitkomt, dekt u deze dan af met bijvoorbeeld een bagagenet. Zo verhindert u het naar voren schuiven. Stel uw bandenspanning af op de belading van de auto.

Rijden en parkeren in het buitenland

Over het algemeen komen de verkeersregels in andere Europese landen grotendeels overeen met die in België. Toch is het goed om de eventuele verschillen te kennen. Bij de ANWB-landeninformatie is onder de tab ‘praktisch’ zeer veel informatie te vinden over route en verkeer. U treft per land onderwerpen aan als: brandstof, infrastructuur, pechhulp, verkeersinformatie en -regels, tol en verkeersovertredingen. Ook de regels ten aanzien van kinderen in de auto zijn ten dele anders. In landen als Italië en Duitsland zijn stedelijke zones waar auto’s beperkt toegang hebben, bijvoorbeeld alleen met een milieusticker.

Let u op de bepalingen ten aanzien van het parkeren. Daarvoor bestaan, net als in België allerlei verschillende mogelijkheden zoals een schijf en parkeermeters. De regels voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart zijn ook niet in alle landen hetzelfde.

Realiseert u zich dat in ongeveer een kwart van de landen links wordt gereden. Voorbeelden daarvan zijn het Verenigd Koninkrijk, Suriname, Indonesië, Jamaica, Thailand, Cyprus en Malta. De volledige lijst bevat ruim 70 landen. Uiteraard gelden daar ook andere regels ten aanzien van onder meer algemene voorrang en rotondes. Als u van een huurauto gebruik maakt met het stuur aan de rechterkant zal dat wel even wennen zijn. Het schakelen gebeurt in zo’n geval met links, maar de volgorde van de pedalen voor ontkoppelen, remmen en gas geven is zoals u die gewend bent.

Tolwegen

Als u door Europa rijdt zult u vaak geconfronteerd worden met tunnels of bruggen waarvoor tol moet worden betaald en met tolwegen. Een voordeel van dergelijke wegen is dat ze meestal een stuk rustiger zijn en dat u flink kunt opschieten. De kosten, die u in steeds meer gevallen met een creditcard kunt betalen, lopen echter ongemerkt flink op. In sommige gevallen kunt u kiezen voor andere routes. In bijvoorbeeld Zwitserland echter moet u op alle snelwegen in het bezit zijn van een vignet. Dit geldt ook voor alle toeristen die op de Oostenrijkse snelwegen rijden. Dergelijke vignetten zijn aan de Zwitserse en Oostenrijkse grens te koop. De wachttijden aan de grens kunnen aardig oplopen, maar u kunt de vignetten ook bij de ANWB aanschaffen. Ook de zogenaamde milieustickers voor de stadscentra in Duitsland zijn bij de ANWB verkrijgbaar. Mensen met een gehandicaptenkaart hebben een dergelijke sticker niet nodig. Ook buiten Europa kunt u met tolwegen te maken krijgen; u kunt dit voor het land van uw bestemming opzoeken via internet.

Navigeren op reis

Net als in België is het in bezit hebben van radardetectie in de auto verboden in alle Europese landen behalve het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Rusland. Als u gebruik maakt van een navigatiesysteem is dit vaak uitgerust met een flitspaalsignalering. Deze signalering op basis van het GPS-systeem die u waarschuwt voor roodlichtcamera’s en snelheidsapparatuur is tot op zekere hoogte in landen als België, Duitsland, Frankrijk. Oostenrijk en Zwitserland verboden. De exacte regels met betrekking tot flitspaalsignalering vertonen onderlinge verschillen. Stelt u zich tijdig op de hoogte en verwijder de desbetreffende software op uw apparaat zonodig volledig zodat u niet wordt geconfronteerd met de boetes, die enorm hoog kunnen zijn.

Oriënteert u zich van tevoren op de route die u wilt volgen, ook als u gebruik maakt van navigatie-apparatuur. In veel gevallen kan een (overzichts)autokaart van het gebied waar u zich bevindt goed van pas komen. Niet alleen bij het uitzoeken van mooie weggetjes langs bezienswaardigheden, maar ook om een indruk te krijgen van het gebied waar u zich bevindt. Zo ziet u bijvoorbeeld of u langs bepaalde routes te maken krijgt met steile wegen.

Verkeersboetes

Ook in het buitenland kunt u vanwege een verkeersovertreding beboet worden.

Pech en ongelukken

Als u pech krijgt met uw huurauto dient u contact op te nemen met het verhuurbedrijf en te vragen wat u moet doen. Als uw eigen auto problemen geeft kunt u het beste advies vragen aan uw dealer of verkoper, zeker als het om grote reparaties gaat en er mogelijk sprake is van garantie. De ANWB geeft tips ten aanzien van autoreparatie in het buitenland. U kunt daar ook lezen wat u moet doen als over de reparatie onenigheid ontstaat. Als uw auto onverhoopt gerepatriëerd moet worden is het verstandig om voordien foto’s te nemen van het voertuig. Op die manier kunt u tijdens het transport ontstane schade aantonen.

U kunt in het buitenland betrokken raken bij een aanrijding. In principe is de gang van zaken dan in veel landen vergelijkbaar met die in België. Als u zich in Europa bevindt vult u samen met de tegenpartij het Europese schadeformulier in. Vergeet u niet om foto’s te maken van de situatie en de gegevens van de tegenpartij en eventuele getuigen te noteren. Informeert u de politie. Bij een ongeluk buiten Europa moet u direct de buitenlandse verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk stellen. Of het zinvol is om de politie erbij te halen hangt sterk af van het land waar u zich bevindt. In het stappenplan schade verhalen kunt u punt voor punt zien wat u geacht wordt te doen, afhankelijk van uw type verzekering. Als u te maken heeft met een onbekende of onverzekerde tegenpartij zal het lastig zijn uw schade vergoed te krijgen. In de rechtshulpwijzer over aanrijdingen in het buitenland kunt u onder meer lezen dat u rustig moet blijven, uzelf en andere betrokkenen in veiligheid moet brengen en op de plek van het ongeval moet blijven. Als u naar landen buiten Europa, met name in Afrika, Azië en Zuid-Amerika gaat, is het verstandig vooraf zoveel mogelijk informatie te krijgen over hetgeen u het beste kunt doen als u bij een verkeersongeluk betrokken raakt.

Rijgedrag

  • Stel u van tevoren goed in op de route en tracht al te drukke wegen en momenten, zoals de zwarte zaterdagen, te omzeilen. Zorg ervoor dat u uitgerust aan een lange reis begint en drinkt u de avond ervoor geen of weinig alcohol. Houd de vuistregel ‘twee uur rijden, vijftien minuten rust’ in ere. Rust in ieder geval als u vermoeid raakt. Onderweg kunt u het beste water drinken; het is een fabeltje dat cola en koffie u wakker houden. Ook is het van belang om regelmatig licht voedsel te eten.
  • Sluit uw auto, inclusief het dak, altijd goed af, ook bij benzinestations en tijdens rustpauzes. Laat uw kinderen en belangrijke documenten en kostbare apparatuur niet achter, ook niet als u eventjes het voertuig verlaat. Bega niet de vergissing dat dieven gefopt worden door het verstoppen van waardevolle zaken onder een handdoek.
  • Past u aan aan het lokale verkeer en de verkeersregels. Sta niet per definitie op uw recht, maar probeer vóór alles om ongevallen te voorkomen. Vermijd het in het donker berijden van onverlichte wegen in een gebied waar mogelijk flinke gaten in de weg zitten, of erger nog een deel van de weg kan zijn weggeslagen of geblokkeerd.
  • Tank bijtijds, lang niet overal zijn de benzinestations dichtbezaaid, terwijl het in andere landen geregeld voorkomt dat bij pompstations op dat moment geen brandstof te verkrijgen is.

Lees het volgende hoofdstuk: 15. Thuissituatie

Het Royal Reisinformatie Dossier

Wilt u het meeste plezier aan uw vakantie beleven en dus niet voor verrassingen komen te staan omdat u iets vergeten bent? De reisinformatie van Royal kan u behulpzaam zijn bij een goede voorbereiding.

1. Documenten

Van belang is dat u de meest essentiële documenten tijdig op orde heeft en dat u ze veilig bewaard.

2. Geld

Van belang is dat u voor vertrek al uw geldzaken op orde heeft, dat u weet hoe u op locatie voornamelijk wilt betalen en welke muntsoort daar geldt.

3. De reis

Bij de reis van huis naar uw accommodatie komt heel wat kijken, zoals lokaal transport, diverse incheckmethodes en de procedures op de luchthaven.

4. Bagage

Zorgt u voor een functionele, veilige koffer en houdt u bij het pakken rekening met de voorschriften.

5. Handbagage

Houdt u bij het samenstellen van uw handbagage rekening met de regelgeving en denkt u bovendien aan zaken die u onderweg nodig heeft of die de reis voor u aangenamer maken.

6. Digitaal

Benut op vakantie de digitale mogelijkheden, maar houdt daarbij rekening met de internationale bel- en internetkosten en vergeet de randapparatuur, inlogcodes en verzekering niet.

7. Gezondheid

Zorg dat u op vakantie gezond blijft door de geldende adviezen op te volgen en de juiste middelen mee te nemen, vergeet daarbij uw huisdieren niet.

8. Veiligheid

Zorg dat u tijdens uw vakantie niet hoeft te vrezen voor uw gezondheid of spullen door het nemen van maatregelen en het aanpassen van uw gedrag.

9. Verzorging

Benut de mogelijkheden van het economisch inpakken van uw verzorgingsspullen.

10. Kleding

Neem kleding mee voor verschillende situaties.

11. Entertainment

Als u voldoende entertainment meeneemt en vooraf de mogelijkheden op locatie bestudeert kunt u optimaal genieten van alle vakantiemogelijkheden.

12. Eten en drinken

Let u in het buitenland bij het bereiden van maaltijden en uit eten gaan op de hygiëne en neemt u slechts goed houdbare producten van huis mee die ter plekke niet verkrijgbaar zijn.

13. Verzekeringen

Ga tijdig na welke risico’s u op reis loopt, waarvoor u al verzekerd bent en welke verzekeringen met hun specifieke dekkingen u aanvullend wilt afsluiten.

14. Autorijden

Stel u tijdig op de hoogte van de verkeersregels die gelden in het land van bestemming (en onderweg) en zorg dat u de verplichte artikelen mee heeft.

15. Thuissituatie

Zorg dat u thuis alles goed georganiseerd achterlaat als u op vakantie gaat.

16. Mindset

Besef wat het inhoudt om gast in een ander land te zijn en stel een programma samen om het optimale uit uw vakantie te halen.