15. Thuissituatie

Zorg dat u thuis alles goed georganiseerd achterlaat zodat u zich tijdens uw vakantie daarover geen zorgen hoeft te maken. Als u langere tijd weg blijft zult u meer maatregelen moeten en kunnen nemen,waarvan sommige geldbesparend zijn.

Huisdieren, planten en post

Het is het meest praktisch als degene die naar uw post kijkt ook degene is die voor eventuele planten en huisdieren zorgt. In dat geval hoeft u ook alleen die persoon de sleutel en eventuele instructie met betrekking tot een alarmsysteem te geven. Laat in huis een briefje achter met uw bereikbaarheidsgegevens (en mogelijk tijdsverschil) en het telefoonnummer van de eerstaangewezene in geval van calamiteiten.

 • U kunt uw huisdieren tijdens uw vakantie onderbrengen in een asiel of bij iemand die u kent. Maar wellicht regelt u dat zij bij u thuis verzorgd worden en te eten krijgen. Leg dan alles bij elkaar wat nodig is, zoals voedsel, eventueel kam/borstel, medicijnen, speelgoed, kattenbakvulling en dergelijke. Let daarbij op dat uw huisdier het eten niet zelfstandig kan pakken. Maakt u bovendien een briefje met instructies over de frequentie en de hoeveelheid voeding, (eigen)aardigheden van uw huisdier en andere verzorgingsinformatie. Zet daar ook de naam van het huisdier en de naam en het telefoonnummer van de dierenarts op.
 • Regel iemand die tijdens uw afwezigheid uw kamerplanten water geeft en zonodig zorgdraagt voor uw tuinplanten. U kunt overwegen uw kamerplanten bij elkaar te plaatsen, maar zorg dat van buitenaf niet zichtbaar is dat alle planten opeens uit het raam verdwenen zijn, of dat een tafel vol met planten de aandacht van ongewenste bezoekers kan trekken.
 • Het is belangrijk dat de post geregeld van de mat wordt gehaald of uit de brievenbus. Op die manier voorkomt u dat volle brievenbussen of stapels post een teken zijn van langere afwezigheid. Bovendien kan het zijn dat u wilt dat de post gecontroleerd wordt op rekeningen of andere dringende zaken. Spreekt u dat zonodig af met degene die uw post verzorgt en laat weten wanneer u bijvoorbeeld via een scan op de hoogte van de inhoud wilt worden gebracht. Zeker bij langere afwezigheid kan dit van belang zijn, niet alleen voor rekeningen, maar ook voor zakelijke of persoonlijke post. Indien aanleiding bestaat om tijdens uw verblijf rekeningen te betalen, zorgt u dan dat u uw inlogcodes, eventuele readers/tanlijsten bij u heeft. Bekijk hier meer tips voor uw digitale zaken.

Verlof vragen en laten weten dat u weg bent

Voordat u op vakantie gaat zult u in een aantal gevallen daarvoor toestemming hebben moeten vragen. Bijvoorbeeld als u te maken heeft met een werkgever of opdrachtgever. Ook zult u in een aantal gevallen uw uitkerende instantie om toestemming moeten vragen, danwel ze verwittigen van uw verblijf in het buitenland. Controleert u bijtijds of u aan dergelijke verplichtingen moet voldoen. In een aantal gevallen is de actie die u moet ondernemen afhankelijk van de duur van uw vakantie.

Daarnaast is het zinvol om nog een aantal personen/instanties te laten weten dat u vertrekt en wanneer u weer terugkomt. Zeker als u goed met uw buren omgaat is het prettig dat zij weten dat u gedurende enige tijd weg bent. U kunt ze vragen een oogje in het zeil te houden en ze een telefoonnummer geven van iemand die zij in geval van onraad kunnen benaderen. Laat ook aan een naast familielid en uw beste vriend(en) weten wanneer u niet thuis bent en geef ze het nummer/e-mailadres en vakantie-adres waar u in geval van nood bereikbaar bent. Als bij u de bakker, de SRV-man en dergelijke wekelijks aan de deur komen, breng hen dan op de hoogte en laat ze niets voor de deur afleveren. Hangt u vooral geen briefje voor ze buiten! Zonodig kunt u een eventuele wijkagent of buurtbewaking van uw afwezigheid op de hoogte brengen.

Vervanging

In een aantal gevallen zal het onvoldoende zijn om slechts te laten weten dat u weg bent, maar zullen zaken die u normaal gesproken verricht tijdens uw afwezigheid door iemand anders moeten worden overgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van mantelzorg. Gaat u bij uzelf na of sprake is van dergelijke activiteiten op het gebied van uw werk (als zelfstandige) of in de persoonlijke sfeer. Regelt u zonodig tijdig vervanging en geeft u deze persoon een duidelijke instructie, eventueel op papier. Laat ook uw bereikbaarheidsgegevens bij deze persoon achter.

Veiligheid

 • Zorg ervoor dat u uw huis veilig achterlaat. Dat betekent uiteraard dat u zorgt dat alles goed is afgesloten en een eventueel alarm is ingeschakeld. Wek niet de indruk dat u langere tijd weg bent door rolluiken te sluiten of iets dergelijks. U kunt overwegen om wat lampen op een tijdschakelaar te plaatsen.
 • Berg sieraden en andere waardevolle spullen bij voorkeur op in een kluisje.
 • Als u een telefoonantwoordapparaat heeft op uw vaste telefoonverbinding kunt u dit uitschakelen. U heeft natuurlijk ook de keuze het aan te zetten, maar laat u dan nooit het bericht achter dat u enige tijd weg bent. Als u ingesproken berichten vanaf uw vakantie-adres niet kunt afluisteren, schakel de inspreekmogelijkheid dan uit. Een andere mogelijkheid om telefoontjes niet te missen is ze door te schakelen naar een vertrouwenspersoon die wel thuis is. Vanzelfsprekend stemt u dat eerst met hem of haar af.
 • Tijdens de warme periode kunt u de verwarming uitzetten. In de winter moet u hem zo instellen dat in combinatie met de radiatoren de leidingen in uw huis niet kunnen bevriezen. De meeste ketels hebben daarvoor een speciale stand. Denkt u wel aan de eventuele aanwezigheid van huisdieren.
 • Trek zoveel mogelijk apparaten uit het stopcontact, maar schakelt u alleen de hoofdschakelaar uit, als in huis werkelijk niets meer van stroom hoeft te worden voorzien. Denkt u daarbij onder andere aan het alarm, de diepvries, een telefoonbeantwoorder en de verwarming die op de antivriesstand staat.
 • Als u uw huis niet graag leeg achterlaat, kunt u een bekende zoeken die daar tijdelijk wil verblijven. Bij langere periodes van afwezigheid kunt u ook aan het verhuren van uw woning denken. Uiteraard zorgt u dat het om betrouwbare mensen gaat die u een volledige instructie geeft.
 • Vergeet u ook niet, als het in België kan gaan vriezen tijdens uw vakantie, om eventuele buitenkranen af te tappen.

Laatste kleinigheden voor vertrek

Zorg dat alle post en e-mail beantwoord is en uw rekeningen tijdig zijn betaald. Was de laatste restjes af en verwijder bederflijke waar uit uw koelkast of keuken. Zet zelf de vuilnis weg of zorg dat deze wordt weggebracht.

Langere periode van afwezigheid en geld besparen

Indien u enkele weken van huis bent en een e-mailadres heeft, is het zinvol om te zorgen dat deze niet al te lang ongezien/onbeantwoord blijven. Meestal zult u in de gelegenheid zijn via webmail of uw laptop deze post te kunnen bekijken. Neemt u maatregelen dat uw mailbox tijdens uw afwezigheid niet volloopt. Lees hier meer tips omtrent digitale zaken.

 • Als u langere tijd van huis bent kunt u de krant en andere abonnementen eventueel laten opschorten of naar uw vakantie-adres laten sturen (als dat in België is).
 • Wanneer u minimaal drie maanden van huis bent kunt u overwegen om tijdelijk uw auto uit de wegenbelasting te halen. Om daarvoor in aanmerking te komen mag hij niet op de openbare weg staan. U kunt deze schorsing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Ondanks de kosten die aan deze schorsing verbonden zijn - die voor voertuigen ouder dan 15 jaar lager liggen - kunt u hiermee geld besparen. Zeker indien u ook tijdelijk de verzekering van uw voertuig opschort. Vergeet u niet uw auto opnieuw aan te melden en te wachten op de desbetreffende papieren voordat u hem weer gebruikt.
 • U kunt eventuele instellingen en de daaraan verbonden kosten voor altijd gratis bellen, of onbeperkt bellen in het weekend en dergelijke vaak tijdelijk stopzetten. Meestal is dit een eenvoudige handeling via internet, die u bij terugkomst weer ongedaan kunt maken.
 • U kunt overwegen om de diepvries en de koelkast uit te zetten. Als u dat doet is het raadzaam om deze tijdig leeg te maken.
 • Sommige woningen zijn relatief eenvoudig voor een korte periode te verhuren. Dit geldt bijvoorbeeld in de zomerperiode voor huizen dicht bij het strand. Indien u daarvoor belangstelling heeft kunt u advies inwinnen bij een makelaar. Ook kunt u op internet websites vinden speciaal voor kortlopende verhuurmogelijkheden.

Zelfstandigen

Als u zelfstandige bent en bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal BTW-aangifte doet, is het van belang dat u voorzieningen treft zodat u uw termijnen daarvoor niet overschrijdt. Weest u ook alert op andere werkafspraken en -verplichtingen.

Lees het volgende hoofdstuk: 16. Mindset

Het Royal Reisinformatie Dossier

Wilt u het meeste plezier aan uw vakantie beleven en dus niet voor verrassingen komen te staan omdat u iets vergeten bent? De reisinformatie van Royal kan u behulpzaam zijn bij een goede voorbereiding.

1. Documenten

Van belang is dat u de meest essentiële documenten tijdig op orde heeft en dat u ze veilig bewaard.

2. Geld

Van belang is dat u voor vertrek al uw geldzaken op orde heeft, dat u weet hoe u op locatie voornamelijk wilt betalen en welke muntsoort daar geldt.

3. De reis

Bij de reis van huis naar uw accommodatie komt heel wat kijken, zoals lokaal transport, diverse incheckmethodes en de procedures op de luchthaven.

4. Bagage

Zorgt u voor een functionele, veilige koffer en houdt u bij het pakken rekening met de voorschriften.

5. Handbagage

Houdt u bij het samenstellen van uw handbagage rekening met de regelgeving en denkt u bovendien aan zaken die u onderweg nodig heeft of die de reis voor u aangenamer maken.

6. Digitaal

Benut op vakantie de digitale mogelijkheden, maar houdt daarbij rekening met de internationale bel- en internetkosten en vergeet de randapparatuur, inlogcodes en verzekering niet.

7. Gezondheid

Zorg dat u op vakantie gezond blijft door de geldende adviezen op te volgen en de juiste middelen mee te nemen, vergeet daarbij uw huisdieren niet.

8. Veiligheid

Zorg dat u tijdens uw vakantie niet hoeft te vrezen voor uw gezondheid of spullen door het nemen van maatregelen en het aanpassen van uw gedrag.

9. Verzorging

Benut de mogelijkheden van het economisch inpakken van uw verzorgingsspullen.

10. Kleding

Neem kleding mee voor verschillende situaties.

11. Entertainment

Als u voldoende entertainment meeneemt en vooraf de mogelijkheden op locatie bestudeert kunt u optimaal genieten van alle vakantiemogelijkheden.

12. Eten en drinken

Let u in het buitenland bij het bereiden van maaltijden en uit eten gaan op de hygiëne en neemt u slechts goed houdbare producten van huis mee die ter plekke niet verkrijgbaar zijn.

13. Verzekeringen

Ga tijdig na welke risico’s u op reis loopt, waarvoor u al verzekerd bent en welke verzekeringen met hun specifieke dekkingen u aanvullend wilt afsluiten.

14. Autorijden

Stel u tijdig op de hoogte van de verkeersregels die gelden in het land van bestemming (en onderweg) en zorg dat u de verplichte artikelen mee heeft.

15. Thuissituatie

Zorg dat u thuis alles goed georganiseerd achterlaat als u op vakantie gaat.

16. Mindset

Besef wat het inhoudt om gast in een ander land te zijn en stel een programma samen om het optimale uit uw vakantie te halen.