13. Verzekeringen

Als u op reis gaat is het goed om stil te staan bij de dekking van uw lopende verzekeringen en in te schatten wat de bijkomende risico’s zijn die u tijdens uw vakantie loopt. Op basis daarvan kunt u na het vergelijken van aanbieders een weloverwogen keuze maken voor nader af te sluiten verzekeringen.

U kunt zich tegen een groot aantal vakantierisico’s verzekeren. Gaat u bij uzelf na of u al die verzekeringen daadwerkelijk nodig heeft of dat u sommige risico’s ook goed zelf kunt en wilt dragen. Maak een bewuste keuze voor doorlopende of kortdurende verzekeringen, voor het dekkingsgebied en voor de hoogte van een eventueel eigen risico.

Neem altijd uw verzekeringspapieren inclusief de polisvoorwaarden en dekkingsbepalingen mee op reis.

Hoe ruim is de dekking van uw huidige verzekeringen?

U bent hoogstwaarschijnlijk al bij uw eigen zorgkostenverzekering verzekerd voor een deel van de medische kosten in het land van uw bestemming. Controleer vooraf in hoeverre deze kosten zijn opgenomen in de polis van uw basis- en eventuele aanvullende verzekering. Meestal moet u de rekening voor medische zorg en medicijnen ter plekke betalen en kunt u na thuiskomst het bedrag declareren. Neemt u in ieder geval altijd uw verzekeringspasje mee. Hier kunt u meer informatie vinden over ziektekosten in het buitenland.

  • Controleer ook de dekking van eventuele verzekeringen voor bijvoorbeeld uw fiets, auto en rechtsbijstand.
  • Beslis vervolgens of u aanvullende verzekeringen wilt afsluiten en zo ja welke. Via bijvoorbeeld Independer kunt u tientallen reisverzekeringen vergelijken.

Ziektekosten

Mogelijk wilt u ten opzichte van de dekking die uw ziektekostenverzekering biedt een ruimere vergoeding van de gemaakte kosten in het buitenland. Wellicht stelt u prijs op een vergoeding voor niet-dringende ziekenhuisopname en een repatriëringsvergoeding. Als deze service niet onder uw polis valt kunt u voor sommige zaken bij uw eigen zorgverzekering terecht voor een aanvulling. Andere aspecten worden gedekt door de zogenaamde reisverzekeringen.

Reisverzekering

Een reisverzekering is in principe een aanvulling op uw lopende verzekeringen zoals de ziektekosten- en inboedelverzekering. Hij dekt een deel van de medische kosten in het buitenland en tevens (tot op zekere hoogte) die van verlies of diefstal van uw eigendommen. Voor vakantie in België is het afsluiten van een dergelijke verzekering niet echt nodig, maar als u naar het buitenland gaat kunt u daar eventueel toe overgaan. Laat uw beslissing afhangen van de vraag of de kosten tegen de baten opwegen en of er risico’s bij betrokken zijn die u niet wilt of kunt lopen. Independer geeft antwoord op veel gestelde vragen over reisverzekeringen. Denkt u daarbij aan dubbel verzekerd zijn en de begrippen bagage en geneeskundige kosten.

  • Als u één maal per jaar op vakantie gaat is een kortlopende verzekering het meest voordelig. Deze sluit u af voor het aantal dagen van uw reis. Gaat u vaker, soms onverwacht op korte termijn, naar het buitenland, dan kan de doorlopende reisverzekering voor u uitkomst bieden. Deze is wellicht goedkoper doordat u maar één keer de polis- en administratiekosten betaalt. Bovendien is het handig omdat u in principe altijd verzekerd bent en u daarnaar geen omkijken meer heeft. In veel gevallen kunt u kiezen tussen Europa- en werelddekking.
  • Over het algemeen kunt u een reisverzekering kort voor uw vertrek nog afsluiten. Premies hangen af van de duur van uw vakantie, de dekking, het eigen risico en het aantal personen waarvoor de verzekering bestemd is. Voor het vergelijken van kosten en dekkingen kunt u onder andere gebruik maken van Independer.
  • Veelal is de geldigheidsduur van een reisverzering beperkt tot drie maanden. Als u langer weg wilt, controleer dan wat voor verzekeringsmogelijkheden u daarvoor heeft.
  • De standaard reisverzekering is niet van toepassing op zakenreizen, waarvoor aparte verzekeringen bestaan.

Annuleringsverzekering

In sommige gevallen zal uw reis onverwacht door uw persoonlijke omstandigheden niet door kunnen gaan of zult u voortijdig naar huis moeten. Om de annuleringskosten in zo’n situatie vergoed te krijgen of een compensatie voor de gemiste dagen kunt u een annuleringsverzekering afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u de reis heel lang van te voren heeft geboekt of wanneer u het risico loopt thuis te moeten blijven vanwege ernstige ziekte of ongeval van u of een familielid in de eerste of tweede graad. Ook in geval van het overlijden van naasten wordt uitgekeerd en soms als u vanwege bijvoorbeeld vertraging van uw vlucht later op uw bestemming aankomt. Ook wordt door sommige verzekeraars uitgekeerd bij onverwachte werkloosheid, zwangerschap of het toegewezen krijgen van een woning. Leest u voordat u een dergelijke verzekering afsluit de polisvoorwaarden goed door. De premie bedraagt circa 5% van de totale reissom. Ook van deze verzekering bestaat een kortlopende en een doorlopende vorm.

Meestal moet u binnen een week nadat u uw reis geboekt heeft de eventuele annuleringverzekering afsluiten.

Calamiteitenfonds

Het Calamiteitenfonds is bedoeld voor algemene risicovolle situaties op de plaats van bestemming. U kunt daarbij denken aan natuurrampen of ernstige onlusten. Deze kunnen tot gevolg hebben dat uw programma wordt aangepast, dat u van accommodatie moet wisselen en in sommige gevallen zelfs dat uw vakantie moet worden afgebroken. Als dat gebeurt biedt het Calamiteitenfonds financiële hulp voor extra kosten en een compensatie voor niet genoten vakantiedagen. Het fonds kan de garantiebepaling intrekken als zij zo’n dreiging van tevoren voorzien. Verwart u het reisadvies van de overheid niet met een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds. U heeft bij het intrekken van de garantie de mogelijkheid om vanaf 30 dagen voor vertrek uw reis kosteloos te annuleren waarna de reeds betaalde kosten door uw agent worden teruggestort. Dit geldt echter alleen voor reisorganisaties die bij het fonds zijn aangesloten. Voor de kosten hoeft u het niet te laten; voor euro 2,50 per boeking is een gezelschap tot negen personen verzekerd.

Auto

Als u met uw auto buiten de Belgische grenzen komt moet u de zogenaamde groene kaart meenemen. Dit is het internationale bewijs van verzekering. Daarnaast kan het handig zijn om een extra verzekering af te sluiten voor het geval u in het buitenland pech krijgt. U kunt kosten vergoed krijgen voor service, reparatie en repatriëring van uw voertuig. Vroeger was de ANWB met de toenmalige reis- en kredietbrief de enige aanbieder van autopechverzekeringen, maar tegenwoordig heeft u meer keuze.

Fiets

Als u uw eigen fiets meeneemt naar het buitenland kan het handig zijn deze te verzekeren tegen diefstal en eventueel beschadiging. Over het algemeen kunt u uw fiets verzekeren als hij nog geen vijf jaar oud is. U heeft daarbij de keuze tussen dag- of nieuwwaarde, hetgeen de premie mede bepaalt. Als uw fiets al verzekerd is, controleert u dan het dekkingsgebied en sluit u desgewenst een aanvullende verzekering af. U kunt maatschappijen vinden waarbij uw fiets wereldwijd gedekt is, maar over het algemeen is de dekking beperkt tot ofwel België, ofwel tot Europa en de landen rond de Middellandse Zee.

Bijzondere sporten

In veel gevallen zult u onbekommerd kunnen sporten op uw vakantie en hoeft u zich geen zorgen te maken of u verzekerd bent voor eventueel letsel dat u daarbij oploopt. Als u echter wilt gaan bergbeklimmen, skiën, hanggliden, diepzeeduiken of iets dergelijks is het verstandig te controleren of uw ziektekosten- dan wel reisverzekering deze sporten in de polisvoorwaarden niet uitsluiten. Als dat zo is kunt u vrijwel altijd een aanvullende of andere verzekering daarvoor afsluiten, zoals bijvoorbeeld een specifieke wintersportverzekering voor allerlei vormen van skiën, ijsklimmen, ijshockey en bijv. bobsleeën. In het overzicht van sporten die door reisverzekeraars gevaarlijk worden genoemd is te zien wanneer u alert moet zijn en moet checken of u voldoende verzekerd bent. Ook treft u daar een lijst aan van maatschappijen waarbij al deze sporten onder de standaard dekking van een reisverzekering vallen.

Waardevolle vrijetijdsuitrusting

Als u zaken heeft als een kampeer-, duik-, golf-, vlieg-, paardensport- of hengelsportuitrusting is het belangrijk om te weten of die onder uw reisverzekering vallen. Als dat niet zo is kunt u overwegen om hiervoor een aparte (doorlopende) verzekering af te sluiten die ook geldig is in het buitenland. Dat geldt tevens voor foto- en videoapparatuur, kleine vaartuigen en surfplanken, draagbare audio/visuele apparatuur en stopwatches, sporthorloges, hoogtemeters en dergelijke.

Rechtsbijstand

Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand is het verstandig om te kijken of deze verzekering ook van toepassing is op situaties in het buitenland, tijdens uw vakantie. Verschillende maatschappijen beperken hun dekking tot België, soms aangevuld met enkele Europese landen. Als blijkt dat u op uw vakantiebestemming geen dekking heeft, kunt u desgewenst aanvullende maatregelen nemen. U heeft daarvoor diverse mogelijkheden. Ten eerste kunt u kiezen voor een uitbreiding van uw huidige verzekering met werelddekking. U kunt echter ook bij diverse reisverzekeraars de combinatie van een reisverzekering met een rechtsbijstandverzekering voor het buitenland afsluiten. Zeker als u in België nog geen rechtshulpverzekering heeft is dit een optie, die in een aantal gevallen alleen wordt aangeboden in combinatie met een doorlopende en niet met een kortdurende reisverzekering.

Creditcard

Als u de beschikking heeft over een creditcard bent u automatisch voor een aantal situaties verzekerd. Deze creditcard verzekering houdt in dat aankopen die u ermee betaald heeft vaak gedurende een half of heel jaar gratis verzekerd zijn tegen verlies, diefstal en beschadiging. Diverse kaarten keren een vergoeding uit als u of uw bagage met het vliegtuig vertraging oplopen. Ook kunt u bij sommige creditcards aanspraak maken op gratis verzekeringen voor huurauto’s, inclusief rechtsbijstand en een eventueel eigen risico bij schade vergoed krijgen. Controleert u vooraf welke dekking uw kaart biedt en welke voorwaarden de maatschappij daaraan stelt.

Lees het volgende hoofdstuk: 14. Autorijden

Het Royal Reisinformatie Dossier

Wilt u het meeste plezier aan uw vakantie beleven en dus niet voor verrassingen komen te staan omdat u iets vergeten bent? De reisinformatie van Royal kan u behulpzaam zijn bij een goede voorbereiding.

1. Documenten

Van belang is dat u de meest essentiële documenten tijdig op orde heeft en dat u ze veilig bewaard.

2. Geld

Van belang is dat u voor vertrek al uw geldzaken op orde heeft, dat u weet hoe u op locatie voornamelijk wilt betalen en welke muntsoort daar geldt.

3. De reis

Bij de reis van huis naar uw accommodatie komt heel wat kijken, zoals lokaal transport, diverse incheckmethodes en de procedures op de luchthaven.

4. Bagage

Zorgt u voor een functionele, veilige koffer en houdt u bij het pakken rekening met de voorschriften.

5. Handbagage

Houdt u bij het samenstellen van uw handbagage rekening met de regelgeving en denkt u bovendien aan zaken die u onderweg nodig heeft of die de reis voor u aangenamer maken.

6. Digitaal

Benut op vakantie de digitale mogelijkheden, maar houdt daarbij rekening met de internationale bel- en internetkosten en vergeet de randapparatuur, inlogcodes en verzekering niet.

7. Gezondheid

Zorg dat u op vakantie gezond blijft door de geldende adviezen op te volgen en de juiste middelen mee te nemen, vergeet daarbij uw huisdieren niet.

8. Veiligheid

Zorg dat u tijdens uw vakantie niet hoeft te vrezen voor uw gezondheid of spullen door het nemen van maatregelen en het aanpassen van uw gedrag.

9. Verzorging

Benut de mogelijkheden van het economisch inpakken van uw verzorgingsspullen.

10. Kleding

Neem kleding mee voor verschillende situaties.

11. Entertainment

Als u voldoende entertainment meeneemt en vooraf de mogelijkheden op locatie bestudeert kunt u optimaal genieten van alle vakantiemogelijkheden.

12. Eten en drinken

Let u in het buitenland bij het bereiden van maaltijden en uit eten gaan op de hygiëne en neemt u slechts goed houdbare producten van huis mee die ter plekke niet verkrijgbaar zijn.

13. Verzekeringen

Ga tijdig na welke risico’s u op reis loopt, waarvoor u al verzekerd bent en welke verzekeringen met hun specifieke dekkingen u aanvullend wilt afsluiten.

14. Autorijden

Stel u tijdig op de hoogte van de verkeersregels die gelden in het land van bestemming (en onderweg) en zorg dat u de verplichte artikelen mee heeft.

15. Thuissituatie

Zorg dat u thuis alles goed georganiseerd achterlaat als u op vakantie gaat.

16. Mindset

Besef wat het inhoudt om gast in een ander land te zijn en stel een programma samen om het optimale uit uw vakantie te halen.