16. Mindset

Te gast zijn in een ander land betekent onder meer aanpassen aan een andere taal, andere temperaturen, andere leefwijzen en andere gewoontes. Oriënteert u zich tijdig op de voor u belangrijkste verschillen en op hetgeen u tijdens uw vakantie allemaal wilt doen.

Buitenland = te gast

Als u in het buitenland op vakantie bent is het van belang stil te staan bij het feit dat u daar te gast bent. Ook al is de klant wellicht koning, men zal het zeer op prijs stellen als u zoveel mogelijk de regels en gewoontes in acht neemt en respect heeft voor de lokale gebruiken. In sommige gevallen zal dat een echte aanpassing betekenen, bijvoorbeeld wat betreft uw kledingkeuze bij het bezoeken van een religieuze plaats.

Cultuurverschillen en gedragingen

Het zal niemand verbazen dat de cultuurverschillen tussen bijvoorbeeld Afrikaanse landen en België groot zijn, maar ook dichter bij huis zult u al merken dat het klokje daar niet zo tikt als thuis. Het is in andere landen vaak niet eenvoudig om een situatie precies in te schatten. Zelfs lichaamstaal blijkt niet internationaal hetzelfde te zijn. Het symbool bijvoorbeeld, waarbij de duim en wijsvinger tot een cirkel worden gevormd, gebruiken wij voor ‘okay’, maar betekent in Japan: geld, in Frankrijk: nul en is in Zuid-Amerika een obsceen gebaar. Wordt het in België als onbeleefd gezien om een glas of kopje helemaal vol te schenken, in Ethiopië is het een teken van ongastvrijheid wanneer het niet tot de rand gevuld is; je wilt immers laten zien dat je genoeg hebt. Trekt u niet te snel conclusies, u kunt namelijk gemakkelijk ongewild op het verkeerde been zijn gezet en een situatie verkeerd beoordelen. Probeert u vooraf informatie over de cultuur van uw vakantieland in te winnen, dat is niet alleen erg leuk, maar ook heel zinvol. Bij lichaamstaal en cultuur vindt u alvast enkele lezenswaardige algemene informatie.

Indien u tijdens uw vakantie religieuze plaatsen bezoekt, is het van belang om de daar geldende kledingvoorschriften in acht te nemen. Dat geldt ook voor de kleding die u op straat draagt. Niet overal stelt men het bijvoorbeeld op prijs als toeristen in badkleding door het dorp lopen. Ook met het fotograferen van personen moet u voorzichtig zijn. Bepaalde religies verbieden dat zelfs; zo kent de Islam een traditioneel verbod op het afbeelden van personen en in Yemen rekent men ook de fotografie daaronder. In delen van India en Indonesië bijvoorbeeld is het verboden moslimvrouwen te fotograferen. In Peru zijn sommigen van mening dat fotograferen ongeluk brengt en in bepaalde Afrikaanse landen is het nemen van foto’s voorbehouden aan de regering. In Burkina Faso kunt u als toerist een fotovergunning aanvragen. Kortom heel wat verschillen en kijkend naar de richtlijnen van de ECTWT zou iedereen die foto’s van personen wil maken vooraf toestemming aan hen moeten vragen.

Wet- en regelgeving

Naast cultuurverschillen zijn vaak ook de wet- en regelgeving in uw vakantieland flink anders dan u gewend bent. Stelt u zich van tevoren op de hoogte van de voor u belangrijkste verschillen. U kunt daarbij denken aan de regels ten aanzien van alcohol en drugs, maar natuurlijk ook aan de verkeersregels, zeker als u van plan bent op locatie te gaan autorijden. Realiseert u zich dat bij overtreding van de plaatselijke regels en wetten de straf heel wat hoger kan uitpakken dan u zou vermoeden. Zo kent Singapore bijvoorbeeld de doodstraf voor drugssmokkel. Vermijd door de regels nauwgezet na te leven koste wat kost dat u in het buitenland beboet of bestraft wordt. In dergelijke situaties kan ook de Belgische ambassade vaak niets voor u doen omdat u onder de lokale wetgeving valt.

Vreemde talen

De mensen in het gastland stellen het meestal enorm op prijs als u de moeite neemt iets in hun taal te zeggen. Met een paar korte zinnetjes en uitspraken als: goedemorgen, -middag en -avond, tot ziens, ja, nee, hallo en dank u wel, oogst u vaak al blijde gezichten. Bovendien zult u op die manier makkelijker contact met de mensen hebben, ook als u vervolgens in een andere taal overgaat. In toeristische streken wordt veelal door de lokale bevolking wel wat Engels, Frans of Spaans gesproken, maar op heel wat plekken zult u met deze talen niet of slechts zeer beperkt terecht kunnen. Er zijn aardige boekjes te koop die u enigszins wegwijs maken in de vreemde taal en onder meer een vertaling van gerechten bevatten. Naast een vertalende woordenlijst treft u daarin ook praktische zinnetjes en zinvolle algemene informatie over het betreffende land aan.

Buitenlands geld en fooien

Hoewel u tegenwoordig in veel landen kunt betalen met de euro zult u nog bij talloze vakantiebestemmingen te maken krijgen met vreemde valuta.

  • Stelt u zich tijdig op de hoogte van de muntsoort van uw vakantieland en hanteer in uw hoofd een handige omrekenformule. Op die manier zult u niet geconfronteerd worden met uitgaven die per ongeluk uw budget ver te boven gaan.
  • Oriënteert u zich van tevoren op de hoogte van de prijzen die ter plekke gangbaar zijn voor bijvoorbeeld transport en uit eten gaan.
  • Probeer een beeld te krijgen van wat gangbaar is wat betreft het geven van fooien aan obers, gidsen en taxichauffeurs. Vaak is dit een percentage dat ligt tussen 5% en 10%.

Programma

Bedenk vooraf wat u tijdens uw vakantie wilt doen; welke bezienswaardigheden u per se gezien wilt hebben en welke activiteiten u wilt ondernemen. Bepaal daarnaast wat u op cultureel gebied wilt doen, het is bijvoorbeeld mogelijk dat tijdens uw vakantie een lokale feestdag valt met alle festiviteiten van dien, of dat in de buurt een festival wordt gehouden. Oriënteert u zich bij het maken van uw plannen via internet op de mogelijkheden die uw accommodatie en de omgeving bieden. Bedenk hoeveel tijd u ongeveer aan elk van de onderdelen wilt besteden en maak een globaal programma. Het is belangrijk uw vakantiebudget daarbij niet uit het oog te verliezen en wellicht nader te specificeren per activiteit. Plant u transporttijden niet te kort; men kan elders vaak heel wat minder kilometers per uur afleggen dan u gewend bent. Propt u het programma ook niet te vol, al helemaal niet als het op uw bestemming zeer warm is of als deze op grote hoogte gelegen is. Wanneer u weet wat u wilt gaan doen kunt u zonodig uw bagage daarop afstemmen door bijvoorbeeld de juiste kleding mee te nemen. Zorg ook dat u een indruk heeft van het omringende landschap en schaf eventueel een goede kaart aan.

Jetlag, acclimatiseren

Houd, ook bij het samenstellen van uw programma, rekening met het feit dat u na aankomst over het algemeen even tijd nodig heeft om te acclimatiseren en bij te komen van de reis. Dit geldt eens te meer als sprake is van een groot tijdsverschil met België, maar ook indien de temperatuur en/of luchtvochtigheid op uw bestemming sterk afwijken van die in België, of wanneer u zich op grote hoogte bevindt. Doe alles gedurende uw gehele verblijf in een rustig tempo, zeker bij hoge temperaturen en verblijf hoog in de bergen.

Het Royal Reisinformatie Dossier

Wilt u het meeste plezier aan uw vakantie beleven en dus niet voor verrassingen komen te staan omdat u iets vergeten bent? De reisinformatie van Royal kan u behulpzaam zijn bij een goede voorbereiding.

1. Documenten

Van belang is dat u de meest essentiële documenten tijdig op orde heeft en dat u ze veilig bewaard.

2. Geld

Van belang is dat u voor vertrek al uw geldzaken op orde heeft, dat u weet hoe u op locatie voornamelijk wilt betalen en welke muntsoort daar geldt.

3. De reis

Bij de reis van huis naar uw accommodatie komt heel wat kijken, zoals lokaal transport, diverse incheckmethodes en de procedures op de luchthaven.

4. Bagage

Zorgt u voor een functionele, veilige koffer en houdt u bij het pakken rekening met de voorschriften.

5. Handbagage

Houdt u bij het samenstellen van uw handbagage rekening met de regelgeving en denkt u bovendien aan zaken die u onderweg nodig heeft of die de reis voor u aangenamer maken.

6. Digitaal

Benut op vakantie de digitale mogelijkheden, maar houdt daarbij rekening met de internationale bel- en internetkosten en vergeet de randapparatuur, inlogcodes en verzekering niet.

7. Gezondheid

Zorg dat u op vakantie gezond blijft door de geldende adviezen op te volgen en de juiste middelen mee te nemen, vergeet daarbij uw huisdieren niet.

8. Veiligheid

Zorg dat u tijdens uw vakantie niet hoeft te vrezen voor uw gezondheid of spullen door het nemen van maatregelen en het aanpassen van uw gedrag.

9. Verzorging

Benut de mogelijkheden van het economisch inpakken van uw verzorgingsspullen.

10. Kleding

Neem kleding mee voor verschillende situaties.

11. Entertainment

Als u voldoende entertainment meeneemt en vooraf de mogelijkheden op locatie bestudeert kunt u optimaal genieten van alle vakantiemogelijkheden.

12. Eten en drinken

Let u in het buitenland bij het bereiden van maaltijden en uit eten gaan op de hygiëne en neemt u slechts goed houdbare producten van huis mee die ter plekke niet verkrijgbaar zijn.

13. Verzekeringen

Ga tijdig na welke risico’s u op reis loopt, waarvoor u al verzekerd bent en welke verzekeringen met hun specifieke dekkingen u aanvullend wilt afsluiten.

14. Autorijden

Stel u tijdig op de hoogte van de verkeersregels die gelden in het land van bestemming (en onderweg) en zorg dat u de verplichte artikelen mee heeft.

15. Thuissituatie

Zorg dat u thuis alles goed georganiseerd achterlaat als u op vakantie gaat.

16. Mindset

Besef wat het inhoudt om gast in een ander land te zijn en stel een programma samen om het optimale uit uw vakantie te halen.